Condicions d'ús

LA TINENÇA I ÚS D’AQUESTA ENTRADA SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LES SEGÜENTS CONDICIONS:

1. Una vegada adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.

2. L’Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment.

3. Es reserva el dret d’admissió.

4. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir l’accés al recinte.

5. El posseïdor de l’entrada perdrà tots els drets que aquesta atorga al sortir del recinte.

6. No es permet l’entrada d’objectes que puguin ser considerat perillós per l’Organització, així com l’ús de càmeres fotogràfiques o de vídeo en l’interior del recinte.

7. És potestat de l’Organització permetre l’accés al recinte un cop iniciat l’espectacle.

8. S’ha de conservar l’entrada fins el final de l’espectacle.

9. Aquesta entrada no pot utilitzar-se per a cap finalitat promocional o de publicitat, ni revendre sense l’autorització de l’Organització.

10.  Aquesta entrada està sotmesa a les Condicions Generals de Compra de www.circuit.cat.